2. INTRODUCCIÓ.

Dins aquest apartat hi posarem les dues primeres fases de la seqüència didàctica: EXPLORACIÓ I INTRODUCCIÓ.


EXPLORACIÓ:


INTRODUCCIÓ:
  • Pensar una activitat que ens permeti DONAR A CONÈIXER I CONSENSUAR les RÚBRIQUES i els OBJECTIUS amb l'alumnat. Què hem d'aprendre?, En quins aspectes volem aprofundir?. S'ha de consensuar amb l'alumnat perquè es faixin seus els criteris d´avaluació, perquè els hi faixi il·lusió assolir-los.
  • Com resoldre el problema. Planificació de la tasca. Activitat inicial (primer individual i llavors en petit grup) en la qual han de decidir les passes a seguir: què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió. En trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat) veure fitxa núm 4.